map

 

 

ที่อยู่ของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  อาคาร 5 ห้อง 524

                              หรือ ศูนย์หนังสือฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : -  076-211959 ต่อ 1341 

อีเมล์ :  .-

facebook :    https://www.facebook.com/groups/185464558150331/

* ปิดทุกวันหยุดราชการ