กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

      สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา"การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการให้ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ให้สามารถเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน

  

 

 

18620138 1208262435949796 2918366985596206759 n

 

ดาวน์โหลด : เอกสาร