วจก. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
วจก. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ชิงชนะเลิศระดับประเทศ และ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคใต้ การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ประกวดแผนการตลาด "Milketing(มิลค์เก็ตติ้ง)" การตลาดต่อยอดนมไทย-เดนมาร์ค From Gen Z to Gen X ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562
วจก.ขอแสดงความยินดี​ กับ​ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
วจก.ขอแสดงความยินดี​ กับ​ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ "นายอารุณ​ ภาคสมบูรณ์​" ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือก รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย