ขอเชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต”
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)
ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ By นายกษติตนาถ คงทุ้ย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรัชญาแห่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นได้ที่นี่ วิทยาการจัดการ สรรสร้างการเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม By นายไมตรี วงพระหัต นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาว เดือน วจก. ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย