- ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ) วาระพิเศษ  (18 ก.ค.62)

- ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (7 มิ.ย.62)

- ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 (26 ก.พ.62)

- ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 (4 ธ.ค.61 )

- ประชุมหัวหน้าโครงการการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 (27 พ.ย.61)