ทำบุญเลี้ยงพระอาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ณ อาคาร๕ระวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (วจก.Active Action)

ในวันที่ 30 เมษายน 2561  ณ ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วจก.จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561  ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 วจก.ร่วมสืบสานประเพณีสงกราต์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ วจก.2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องกระจกคณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาคณะวจก.สู่การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561ณ ห้องยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

กิจกรรมเสวนาศิษย์เก่า วจก. ถ่ายทอดความสำเร็จ จาก Smart สู่  Smile และ พิธีมอบทุนโครงการไข่มุกคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วจก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Active Action กิจกรรมการอบรมการให้คำปรึกษา การเรียน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมต้อนรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 512 คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ MS SPORT GAME 2018

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


วจก.ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่การเรียนรู้

ระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

โครงการทำบุญปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาการจัดการ

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน 

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2560 และประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560

บรรยากาศ

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ  จุดฝึกซ้อม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาคาร 13 เพชรภูมิภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต