DSCF6461

วจก.จัดอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การแปรรูปอาหาร แปรรูป และถนอมอาหารเพื่อการค้าปลีก Street Food / Food Truck ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ หลักสูตร การแปรรูปอาหาร แปรรูปและถนอมอาหารเพื่อการค้าปลีก Street Food / Food Truck ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากธนาคารออมสิน ซึ่งจับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลักดันโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน”

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศศิกาญจน์ กิติภัทรภูมิกุล ประธานพัฒนาสตรีอำเภอกะทู้ เป็นวิทยากรบรรยายภาควิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร แปรรูปและถนอมอาหารเพื่อการค้าปลีก Street Food / Food Truck โดยภาคปฏิบัติได้สอนวิธิการทำน้ำพริกคั่วกุ้งแห้ง และแปรรูปเป็นสลัดโรสน้ำพริกคั่วกุ้งแห้ง และเกี้ยวทอดสอดใส้น้ำพริกคั่วกุ้งแห้ง ซึ่งเดิมทีจังหวัดกระบี่มีน้ำพริกคั่วหลายหลาย เช่น ไตปลาแห้ง ไตปลาคั่วกลิ้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกปลาข้าวสาร การจัดอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางในการแปรรูปน้ำพริกให้รับประทานได้หลากหลายมากขึ้น และต่อยอดการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน/ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ช่วยผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจน

DSCF6196

DSCF6242

DSCF6336

DSCF6091

DSCF6410

DSCF6413

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่