25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0040

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทีมงานบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์​ คณะวิทยาการจัดการ​ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมในโครงการสร้างเสริมการดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาอาชีพฯ นำโดยหัวหน้าโครงการ ท่านอาจารย์เดชา สีดูกา และคณะทำงาน อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา พร้อมด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนจากรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เเละรายวิชาการจัดการความรู้​โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากรายวิชาดังกล่่าวร่วมดำเนินโครงการฯ​ ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต​ บรรยากาศการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย​ 40​ ครัวเรือนเเละหน่วยที่เกี่ยวข้อง​ นำพาไปสู่การพัฒนาโจทย์​วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเเละประเด็นการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายอย่างเเท้จริง

 

25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0120

25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0024

25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0136

25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0123

 25611227 ๑๙๐๑๐๗ 0122

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/ubhRiioedasVySpv5