เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่คณะวิทยาการจัดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ณ ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 1 จังหวัดภูเก็ต

53410255 2227239560859321 994650576769777664 o

53495605 2227239647525979 7317689970968231936 o

53826561 2227238954192715 5711720373788082176 o

 53183047 2227238904192720 5034501114649640960 o

53539933 2227239760859301 1171553416334278656 o

ภาพ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://photos.app.goo.gl/FM7rNjPswvKKQBTw5