เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Work shop โครงการ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดภูเก็ต” ณ ห้อง LECTURE ROOM (19305) ชั้น 3 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 20 คน

IMG 1379

IMG 1759

IMG 1766

IMG 1732

IMG 1538

IMG 1572

IMG 1488

IMG 2082

 

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/gBuF9sNaRPfViTd88

https://goo.gl/v9pnYa