2932019 ๑๙๐๓๓๐ 0232

วันที่​ 29 มีนาคม 2562​  คณะวิทยาการจัดการ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​  นำโดย อาจารย์เดชา สีดูกา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ / ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย อาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ลงพื้นที่บริการวิชาการผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจ​ พอเพียง​ ในกิจกรรมที่​ 2​ การฝึกอบรมการเพาะลูกเหรียง เชิงปฏิบัติการ เเละการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์​ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่​ 10​ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่​ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ นำไปสู่ความมั่นคง​ มั่งคั่งเเละยั่งยืน​ กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย​ ณ​ ลานอาคารเอนกประสงค์​ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลรัษฎา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดภูเก็ต​ ทั้งนี้การดำเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้เเละรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์​ นำนักศึกษาร่วมเรียนรู้​ ปฏิบัติงานกับชุมชน เเละการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี น้อมรับพระราโชบายรัชกาลที่​ 10

รบอปกรณ 29 03 62 ๑๙๐๓๓๐ 0012

2932019 ๑๙๐๓๓๐ 0107

2932019 ๑๙๐๓๓๐ 0135

2932019 ๑๙๐๓๓๐ 0061

รบอปกรณ 29 03 62 ๑๙๐๓๓๐ 0015

รบอปกรณ 29 03 62 ๑๙๐๓๓๐ 0017

2932019 ๑๙๐๓๓๐ 0277

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/79BchMizpJMi2Dfj8