เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน และ ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าเพ้นท์ กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และ กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จักสานใบเตย ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา เพื้่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

123991

 123989

123992

>>  คลิกดูภาพได้ที่   https://photos.app.goo.gl/dEbXKM2FA531EViC9