12

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและจิตอาสา ร้อยเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ในงาน ๓๖๕ วัน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ร่วมกับจ.ภูเก็ต ณ สะพานหิน

 

    เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น ณ สะพานหิน คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและจิตอาสา ร้อยเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตในงาน ๓๖๕ วัน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

    ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า ทางคณะวิทยาการจัดการได้จัดนิทรรศการและจิตอาสา ร้อยเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ในโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในงาน๓๖๕ วัน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณ บริเวณวงเวียนสะพานหินโดยนิทรรศการได้รวมเรื่องราวของในหลวง ร.๙ ผู้พระราชทานนามราชภัฏและพระบรมราโชวาทที่ได้ทรงพระราชทานในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้มีการให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวง ร.๙ พร้อมทั้งเก็บบันทึกเป็นวิดีโอ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยจะนำไปร้อยเรียงเป็นสารคดีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ก่อนวันพระราชพิธีเพลิงพระศพซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้วิชาความรู้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการสื่อสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตโดยน้อมนำแนวประราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทยซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทางคณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปการพูดระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ ร้อยเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่๙ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์โดยนักศึกษาสามารถส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศ จำลอง สะพานหิน

    นาย ธีรยุทธ บุตรตะกะ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “พวกเรานักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนิทรรศการและจิตอาสา ร้อยเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่๙ พระผู้สถิตตราบนิรันดร์ งาน ๓๖๕ วัน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และได้นำความรู้จากวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ ในด้านการผลิตสื่อมาใช้ในการจัดนิทรรศการโดยทำการบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการตัดต่อผลิตเป็นสื่อเผยแพร่เพื่อร่วมกันทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านและพวกเราจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป”

     ด้านนางสาว สุภัค ดำแท้ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที ๑ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครเทิดพระเกียรติเรื่อง “ฉันเกิดในรัชสมัยที่ ๙” รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมแสดงละครในครั้งนี้เพื่อมาถ่ายถอดเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่๙ ผ่านการแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระองค์ท่าน ” โดยในการแสดงละครเวทีประกอบไปด้วยจิตอาสาจาก3สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต ซึ่งนักแสดงทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่าน พวกเรารักในหลวงค่ะ” 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอาสาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับชมรมครูสมาธิจังหวัดภูเก็ต ชมรมโยคะ มรภ.ภูเก็ต และสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ ร่วมจัดโรงทานเพื่อมอบให้ประชาชนผู้มาร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน อาทิเช่น ขนมจีน ปาท่องโก๋ ผลไม้ และอื่นๆอีกมากมาย 

      ด้านนาย จำเนียง โลหิตหาญ ประชาชนทั่วไปที่มาแสดงความรู้สึกต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ กล่าวว่า “ พระองค์ทำแต่ความดีเพื่อประชาชน เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่าน ท่านทรงทำโครงการต่างๆเพื่อประชาชน ทำให้ชาวนามีผลผลิต สร้างเขื่อนเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ตลอดปี พวกเราจะนำพระราชดำริที่พระองค์ทรงมอบให้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต”

     สำหรับการจัดงาน “ ๓๖๕ วัน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ สะพานหิน ในครั้งนี้ มีผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดดุริยางค์ของทัพเรือภาคที่๓ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และมีการแสดงละครเทิดพระเกียติโดยมีเรื่อง “ ฉันเกิดในรัฐกาลที่ ๙” โดย ยศ. ๓ สถาบัน และมีศิลปิน อี๊ดฟุตบาท มาร่วมในงาน ทั้งการแสดง แสง สี เสียง และโชว์เดี่ยวแซกโซโฟน พร้อมร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และทอล์คโชว์เรื่อง สืบสานพระราชปนิธานของ รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย และปิดท้ายร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเพื่อสื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mspkrupage/

403438

1

7

22310571 1617926231604636 1811626296064678705 n

89898989877

Photo Credit : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย