25734154 1682962948428644 6110320368829029643 o 1


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรวิถีไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีจอ 2561 จัดโดยชมรมนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา


26024140 1682963261761946 695472742052590203 o

25734147 1682961888428750 8966072767479542719 o


25594219 1682960931762179 1008613999635461697 n

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย