วันนี้ (9 เม.ย.61) คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ วจก.2561ณ ห้องกระจกคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส รวม 11 ท่าน ร่วมเป็นเกียรติในการให้พรแก่คณาจารย์และบุคลากรรุ่นน้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

DSCF8693

DSCF8701

DSCF8714

DSCF8835

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!

ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง 
W: http://mspkru.pkru.ac.th 
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
F: facebook.com/mspkrupage
T: 076-240474 ต่อ 5000

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย