เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงาน "ราชภัฏ วัฒนะ กวีคีตศิลป์" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในงานมีกิจกรรมดนตรีในสวน เสวนาพาเพลิน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารท้องถิ่น แชะกับมุม Wall Arts และงานศิลปะท้องถิ่น กิจกรรม Thai Culture Food และ กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

51878969 2221749747883292 3103751789967572992 o

52392536 2221748767883390 2709307675744665600 o

51960870 2221748127883454 8625139708780871680 o

51636382 2221754811216119 3275880348180807680 o

52335220 2221752544549679 3009733139086966784 o

52387534 2221748181216782 7070774289691049984 o

>>  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/so3wYN56zRsSnsPA7

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย