IMG 1331

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 โครงการคนของพระราชา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม นำโดย รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และ นักศึกษา  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ร่วมพิธี  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารคณะวิทยาการจัดการ

IMG 1572

IMG 1373

IMG 1340

IMG 1407

   IMG 1379

IMG 1508

IMG 1413

  IMG 1456

IMG 1600

IMG 1604

IMG 1627

IMG 1605

 

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://photos.app.goo.gl/LkjFTRhG1iwiepJ37

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย