เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "คนของพระราชา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม" เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสาขาวิชา อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมรับชมการแสดงในพิธีเปิด ชุดการแสดงมโนราห์วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ "คนของพระราชา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม" โดย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงละครใบ้ โดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การแข่งขันตำน้ำพริกกุ้งเประกอบลีลา โดย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ มีการแสดงดนตรีในสวน (MS PKRU IN LOVE) นิทรรศการ "ภาพถ่าย (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม)ของขวัญแห่งชีวิต"Gift Of Life" นิทรรศการ "การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ" จัดโดย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิทรรศการ "กาแฟพระราชา" จัดโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม นิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา หนุนชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน" จัดโดย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ นิทรรศการ "คอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม" จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และซุ้มขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ตลาดนัก EPM ฯลฯ

52743209 2229593850432215 3873955523401351168 o

53071400 2229597407098526 8187399296262340608 o

 IMG 1710

52518076 1180126402147222 527779595810766848 n

IMG 1743

IMG 1688

IMG 1775

52887337 2229596577098609 6948953821582196736 o

IMG 1777

IMG 1748

IMG 1778

53010694 2229599417098325 3878720282810122240 o

IMG 1666

IMG 2165

IMG 2203

IMG 2179

IMG 2208

IMG 2226

 

IMG 2233

  

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/7MfuQ4fjzw4wDii17

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย