วันที่ 10 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ภูมิปัญญาเเละศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้เเละการประกอบอาชีพ ร่วมด้วยประธาน และ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดกระบี่ เเละ จังหวดตรัง ได้เเก่ กลุ่มวิสาหกิจข้าวไร่ดอกข่ากลุ่มจากตรัง กลุ่มก้านไม้ใบยาง กลุ่มถักด้าย  หน่วยงานภาครัฐ เเละ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ทีมงานคณาจารย์ เเละ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

53453040 2268356143215275 2841704359085998080 n

53336723 2268356043215285 7312685436420227072 n

 53407652 2268357739881782 918685958356860928 n

53476498 2268358103215079 1799407940575166464 n

53845633 2268356576548565 2857148494546731008 n

53522394 2268356993215190 5468219238755860480 n

 53376324 2268355806548642 4495455433074409472 n

 >> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  

https://photos.app.goo.gl/UvrBBFuQP2zUKRGW6

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย