26962286 1711160028934892 3581259741201847151 o

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับนายสรายุทธ แก้วกอง นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬาเปตอง ชายเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19577435 1711160032268225 5585823318358600649 o