คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ทวีพร ณ นคร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ซึ่งเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 126 ปี" ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนดิลก (ห้องประชุม 4) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

33333793 1834264813291079 1629520139814699008 n

48269225 2134883166562574 9072250176571179008 o 2134883159895908

48361667 2134883493229208 9059868185288769536 o 2134883489895875

48366200 2134883109895913 8750177472466649088 o 2134883106562580

48393147 2134883433229214 3057189224877916160 o 2134883429895881

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/JdAL5ZAyprti6dCN6