53023822 1984919611811992 6813326609869701120 o

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับดาว-เดือน​คณะวิทยาการจัดการ​ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (PKRU Freshy Bright Star Contest 2018) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รางวัลที่ได้รับ

# รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ​ 
นางสาวประกายแก้ว ประทีป ณ ถลาง (ปลื้ม) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

# รางวัลชมเชย​
นางสาวจันทร์ฉาย เมตตาธรรม (นุ่น)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

#​ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นายธวัชชัย จำปาทอง (โอม)​
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#​ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นายธนากร ฉั่วเจริญ (อู๋)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาพ : เพจองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

52970983 1984915661812387 4039920919508942848 o

52859457 1984916748478945 3117945243836612608 o

52840301 1984912358479384 8794080761310347264 o

52864515 1984912588479361 702103024046178304 o

52692412 1984912868479333 5036899347078316032 o

 52842365 1984918721812081 3809184500294877184 o

52838819 1984919645145322 6924669058583363584 o

52864497 1984918998478720 5591525525030961152 o

52825805 1984919568478663 3313610987336105984 o

53052568 1984919035145383 7628749537112227840 o

 52963066 1984919021812051 8107026954777001984 o

 53413507 2350860298518587 2921932243641303040 o

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/mspkrupage/photos/?tab=album&album_id=2256657431051813

https://photos.app.goo.gl/Eg2ykQfPdFoLgvhG8