สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ ที่ปรึกษา และ นักศึกษา ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ "ช่วยด้วยฉันติดกับดัก" (Help me I'm trapped) โดยใช้ชื่อทีมประกวด  "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน PKRU" ผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ขณะนี้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ "ช่วยด้วยฉันติดกับดัก" (Help me I'm trapped) ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร เพื่อประกวดในรอบที่ 2 จัดโดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move) มีวัตถุประสงค์เพื่อณรงค์ให้สังคมเกิดความตื่นตัวต่อโทษภัยของการพนัน และผลักดันให้เกิดนโยบาย/มาตการที่ปกป้องสังคมจากการพนัน

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0007

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0008

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0010

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0017

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0024

27562 1 ๑๙๐๕๓๑ 0022

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/7s6J8t4j84asuppn7