เชิญชวนนักศึกษา ที่มีความสนใจและความสามารถทางการออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้า ในโครงการประกวดออกแบบแฟชั่น 'Harper's BAZAAR Asia New Green Fashion Award 2019' (ครั้งที่ 6)

จัดโดย บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอรต์ทิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

# หมดเขตส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2562

 

ปก1

ปก2

รายละเอยด