เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM (19609) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับนายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดการพนัน พร้อมทีมวิทยากร ในโอกาสเข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะการผลิตสื่อโครงการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว "ช่วยด้วยฉันติดกับดัก (Help me I'm trapped)" เพื่อรับทราบแนวทางในการเข้าประกวดรอบ 5 ทีมสุดท้าย ก่อนส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนองานในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีอาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ เป็นที่ปรึกษา

 IMG 5729

IMG 5732

IMG 5734

 IMG 5737

IMG 5688
IMG 5686

IMG 5749

IMG 5696

IMG 5720

IMG 5664

IMG 5695

IMG 5678

IMG 5715

 IMG 5739

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/rMkrW6tCaQPe4thG8

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย