27 กรกฏาคม 2562 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ว่าที่บัณฑิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ "รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ" ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานกล่าวบทกวีและต้อนรับนักศึกษาใหม่กับว่าที่บัณฑิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)

 20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0070

 20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0106

20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0089

20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0071

 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. / อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ และด้านพัฒนานักศึกษา การจัดสวัสดิการต่างๆ

P1010120

ว่าที่บัณฑิตภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ จำนวนหลายท่าน ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย โดยมีท่าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0063

20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0067

20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0057

ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นายมูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์ พูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆนักศึกษา ในกิจกรรม "Khaesaed Talk"

67662883 2488041504587447 1958873011054444544 o

ชุดการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต จากตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ

67359989 2488060337918897 5742248589011189760 o

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบผู้บริหารคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียน ตามสถานที่นัดหมาย

P1010175

 20190727 ๑๙๐๗๒๙ 0001

P1010198

P1010248

 67486196 442257763285046 8915409601692696576 n

18019

ผู้อยู่เบื้องหลังของงาน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ คณะวิทยาการจัดการ

37568

67441930 2488042217920709 4518504465262706688 o

จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/8XAimBy391i1dbFUA

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย