6 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์ที่เข้าร่วมทำผลงานทางวิชาการ ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

IMG 6462

IMG 6452

IMG 6451

 IMG 6505

IMG 6499

IMG 6495

IMG 6491

IMG 6469

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/fDGgr4QQNkSFMMky8

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย