เมื่อวันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวสิริรักษ์ ธัญญะไพศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการ และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียนและรับเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

timeline 20190820 203428

 timeline 20190819 184327

timeline 20190820 203430

 timeline 20190819 184329

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/M3HwSEBNq6ZQnahB9

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย