วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี นายทวิตร นาคะรอด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2561-2564) ของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509) คณะวิทยาการจัดการ

 43163

43175

43167

43169

43177

43168

43170

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 https://photos.app.goo.gl/KQWFwHGjVkt6ZGgK6

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย