4

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก YOKOHAMA CITY UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิชาการ ภาษา และศิลปวัฒนธรรม ในโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาความเป็นสากลของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

6

8

18

20

25

IMG 7418

DSCF9300

DSCF9336

DSCF9347

DSCF9385

IMG 7399

IMG 7356

DSCF9408

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/7WWeesuJ8vVffDHA9

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย