02

 

         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2019 (WRO) ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 6- 8 กันยายน 2562 โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมและทดสนาม ประกอบด้วย นางสาวสุนัยนา ไชยพาน นางสาวศศิประภา โหมดใหม่ และนางสาวอรบุษป์ รัตนกาญจน์  โดยมีอาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมในครั้งนี้

         นางสาวสุนัยนา ไชยพาน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขันได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ว่า "ได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในเรื่องการเตรียมตัว การวางแผน การจัดลำดับงานว่าควรต้องทำอะไรก่อน อะไรควรทำหลัง และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย แม้การแข่งขันในครั้งนี้จะไม่รับรางวัลอะไรกลับมา แต่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ อยากให้น้องๆ หรือเพื่อนๆ ที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีลองหมั่นฝึกซ้อม การประกอบหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด"

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย