เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Hotels Association) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (ห้อง 19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และ Mr. Wolfgang Meusburger, Education Chairman , Phuket Hotels Association (ประธานฝ่ายสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต) ในการนี้ มีนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 7 คน ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มากกว่า 60 โรงแรม ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จนสำเร็จตามเป้าหมาย

IMG 1068

IMG 1033

IMG 1025

IMG 1096

IMG 1052

IMG 1012

IMG 1074

IMG 1076

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  

https://photos.app.goo.gl/M8o3u2DjXLrDNynXA