เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 62 คอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน คนภูเก็ต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเกียรติจากคุณสัญญา หิรัญวดี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติ ในเรื่อง การทำถ่านอัดแท่ง การทำก้อนเห็ดนางฟ้า การปลูกผักเหลียง และการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านากก ตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

36131

36132

36133

IMG 0642

IMG 0594

IMG 0657

IMG 0717>>

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/AQUpGj4PAXfiEPVq7