ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ และ ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ จัดโครงการ“ค่ายนักเขียนนิเทศศาสตร์” ได้รับเกียรติจากคุณชุติมา กิตติธรกุล คุณชัยวุฒิ พวงสุวรรณ คุณพรหมภัสสร จรจรัญฐานพงศ์ และ คุณสุวิมล ลักษณิยานนท์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ จุดประกายเพื่อก้าวสู่ความเป็นนักเขียนมืออาชีพ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

IMG 1686

IMG 1690

IMG 1705

55786345 371949483649208 3138982551998169088 o

55865147 371949070315916 6524361545202270208 o

55957750 372441936933296 8071935740528820224 o

55615847 371948973649259 9222400682756145152 o

56325300 372441686933321 743552632433410048 o

55833010 371949146982575 8553741478122225664 o

 55892398 371949590315864 1303182211062693888 n

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://photos.app.goo.gl/iTokh5enJfKFbCRd6

 

 

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย