วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่-น้อง HR ประจำปี 2561 HR RELATIONSHIP ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตัวเเทนสถานประกอบการ เเละคณาจารย์สาขาวิชาฯลฯ ในงานมีทั้งการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ วิธีการดำเนินชีวิตวัยรุ่นกับยุคสมัยใหม่ การเเข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อกระชัยความสัมพันธ์อันดี ได้เเก่ ฟุตซอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง เเชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน เเละอื่นๆ  อีกมากมาย

 กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0029

 กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0003

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0002

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0008

 

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0013

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0005

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0018

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0022

 กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0036

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0038

 กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0049

กฬาสาขา ๑๙๐๔๐๑ 0047

 

 

  >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 https://photos.app.goo.gl/dgYNnpjufDVCXxdL8

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย