เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ “สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย งานอาคารสถานที่และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการประหยัดพลังงาน

DSCF9193

 ๑๘๐๕๒๗ 0001

33624373 1846093145448956 5554662087017365504 o

 

33619136 1846091568782447 2824305536764215296 o

 

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง
W: http://mspkru.pkru.ac.th
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/mspkrupage
T: 076-240474-7, 076-211959 ต่อ 5000, 081-5381822