เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์  หนึ่งในคณะกรรมการบริหารทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง นำทีมคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีขยายผลทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง บทเรียนภาคสนามสู่การขับเคลื่อนทีวีชุมชน “เพราะการสื่อสารทำให้เราเข้าใจ และความเข้าใจทำให้เรามั่นคง” 

52970867 357991965044960 2326582594537259008 o

52924248 357992018378288 7722363146807017472 o

53386217 357992781711545 8434010168005492736 o

53101212 357992358378254 210159956748402688 o

 

52842246 357990825045074 3221240873752723456 o

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย