เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM : Knowledge Management “พวกเรากับสีน้ำ” โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ณ โรงแรม The Pago Design Hotel Phuket กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล (ครูชัย) กระบวนกรอิสระและนักบำบัดศิลปะบำบัด ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมที่มีแนวคิดว่า ด้วยความรักและเข้าใจ พื้นที่เล็กๆ ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตและการเชื่อมโยงภายในผ่านการวาดและระบายสีน้ำอย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือความสวยงามใด ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันอบอุ่นที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมต่อในห้องสอนได้

IMG 2871

IMG 2331

IMG 2529

IMG 2547

 IMG 2446

IMG 2833

 IMG 2821

IMG 2430

IMG 2467

IMG 2514

IMG 2693

IMG 2679

IMG 2845

  IMG 2839

IMG 2733

 >> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://goo.gl/N1GsKS

https://photos.app.goo.gl/gEvGN3hBmidB3kPP7

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย