เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ห้อง ททบ.592 จัดโครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการค้าขายเกี่ยวกับผลไม้และเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณตรีนุช สมใจ (ครูพี่อิ๋ว) เป็นวิทยากร ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับผลไม้และเครื่องดื่ม 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบอกตัวเลขภาษาจีน 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาการค้าขายผลไม้และเครื่องดื่ม 4. เพื่อฝึกทักษะการสนทนาในการขายผลไม้และเครื่องดื่ม

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0057

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0052

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0049

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0015

 โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0009

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0041

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0025

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0012

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0013

โครงการอบรมภาษาจน ๑๙๐๓๑๓ 0003

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/onMTAYaPkhiq9gXA6

 

https://www.facebook.com/pg/mspkrupage/photos/?tab=album&album_id=2271509569566599&__xts__%5B0%5D=68.ARBfRL34vLuo1oFy5pLtNBJRd7szm2HGBan3N3H8jCSLAmK54ZGxeGFDMT-uttQAt32T3zhk7cWSfm0MUgylWnO-CZh2XGmnK4ZcYRGVn9euO4t4U5BGFhjJd8_qm2yhCYgvEMkFoL720BKUR93m4km_mTEb8YU35FLIkMOHkjVZZcJoO5_nPsBr-6ZYPsUhzPwWVNaGZCiyMAIbB3PqEqM6aaz8L4szKuWxxMWzBuq-jSrq3emtVHT8faOYNLV3-oKGTPeriZCNBDyMyQ4tI0O49MGEDVjnqkCfJir2Yea6HYYHlWsMXKuie8lnANHUOo6zYxryKR9RZ7Q6OVd5oI7OPGbZnRjMcF9d2lYxnjQNzyoZSc7EvmixQZ9aFHF1mHDAOvI-RjjsWMLp8Tm8zD5YzPzutzHip9iTNXeSgzUg3BwYdnrH57CuAkSK1-0fkWepQCbCtV4wi2KZOsCg&__tn__=-UC-R

 

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย