สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารตราและสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากคุณพศิน มณีศรี ผู้บริหารแบรนด์ Blu Monkey Hub and Hotel Phuket เป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารตราและกลยุทธ์การสื่อสารตราโรงแรม Blu Monkey Hub and Hotel เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562

53581973 364015114442645 8718260217575374848 o

54267960 364015397775950 5200875997234200576 o

53545813 364015377775952 6842426864431005696 o

53636732 364015187775971 6515457833184526336 o

53752215 364015154442641 564677548181553152 o

53636732 364015187775971 6515457833184526336 o

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่


 https://photos.app.goo.gl/qrn3g7faPXuzJ2T79

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย