PCIT เข้าร่วมโครงการ "กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 KM" ร่วมวิ่งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อแจกจ่ายทั่วประเทศไทย กับ สภากาชาดไทยและจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

S 9461871

 

 

 

 

57393

 

 

 

 

S 9461873

สื่อมัลติมีเดีย