ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันด้านการท่องเที่ยว Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STiPRAM),Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Jeffrey Dale Hobbs ร่วมกับ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง เป็นวิทยากรในการบรรยายในรายวิชา จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

STIPRAM 7

 

 

 

STIPRAM 6

 

 

STIPRAM 5

 

 

STIPRAM 4

 

 

STIPRAM 3

 

STIPRAM 2

 

STIPRAM 1

สื่อมัลติมีเดีย