ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เข้าร่วมงาน 1st Southern MICE Student Chapter Camp ภายใต้โครงการ "แนะแนวสายอาชีพไมซ์สู่เครือข่ายไมซ์ภาคใต้ (Southern MICE Student Chapter) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 

MICE 5

 

 

MICE 4

 

 

MICE 3

 

 

MICE 2

 

 

MICE 1

สื่อมัลติมีเดีย