โครงการทบทวนและจัดทำแผนวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กล่าวเปิดงาน ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจัดทำแผนวิทยาลัยฯประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม D Varee Mai Khao Beach Phuket

 

plan

 

 

 

plan6

 

 

 

plan5

 

 

 

plan2

 

 

 

n4

 

 

lan3

 

 

an8

 

 

an7

สื่อมัลติมีเดีย