วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HBDKing10

 

 

 

HBDKing101

 

 

HBDKing102

 

 

HBDKing103

 

 

HBDKing104

 

 

HBDKing106

 

 

HBDKing108

 

 

HBDKing109

สื่อมัลติมีเดีย