การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน

หลักสูตร Innovative Wellness Healthcare

(อบรม วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

"มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้น การดำรงชีวิต การป้องกันโรค และการรักษาโรคต่าง ๆ ไปในแนวทางของธรรมชาติบำบัด จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงหายจากโรคได้อย่างถาวรขึ้น" (ปรัชญาการดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย)

เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติ ตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย

ธุรกิจสปา ที่ต้องการต่อยอดความคิดทางการตลาด สร้างจุดขายที่แตกต่าง

ธุรกิจนวดแผนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- เทคนิคการดูแลตนเองและผู้อื่น เพื่อแสดงถึงความจริงใจ ที่จะดูแลคุณ ในแบบเฉพาะคุณเพราะคุณคือ คนพิเศษของเรา (ลูกค้า/คนในครอบครัว) ให้มีสุขภาวะที่ดี

- เทคนิคการสกัดสมุนไพรเพื่อการนำสี/กลิ่น/รสด้วยภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ นำสู่การสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด/
ขี้ผึ้งนวด สำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพ รวมถึง
-เทคนิคการปรุง เครื่องดื่มสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับตนเองและผู้อื่น (ลูกค้า/คนในครอบครัว)

- นวัตกรรมการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

อาจารย์ พรพิมล (โทรศัพท์ : 087 154 1464)
อาจารย์นิศศา (โทรศัพท์ : 089 652 4259)

สมัครได้ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทร. 076 523 094 - 7 ต่อ 8000 หรือ 098 747 4605

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Innovative Wellness Healthcare

สื่อมัลติมีเดีย