คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) กิจกรรมโครงการ "ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู" ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

The Teachers Day 10

 

 

The Teachers Day 8

 

 

 

The Teachers Day 11

 

 

 

 

The Teachers Day 14

 

 

 

The Teachers Day 9

 

 

 

The Teachers Day 12

 

 

 

The Teachers Day 4

 

 

 

 

The Teachers Day 3

สื่อมัลติมีเดีย