โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฎิบัติงานที่โรงแรมฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดไม้ขาวตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
หัวหน้าพนักงานรับจองห้องพัก 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าพนักงานต้อนรับประจำรอบ (ด่วน) 1 ตำแหน่ง
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ตำแหน่ง
พนักงานดูแลเด็ก (ด่วน) 1 ตำแหน่ง
พนักงานกิจกรรมและสันทนาการ (ชั่วคราว) 1 ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดภาชนะ 1 ตำแหน่ง
พ่อครัว (ครัวไทย) 1 ตำแหน่ง
พ่อครัว (ครัวเบเกอรี่) 1 ตำแหน่ง
พนักงานเสิร์ฟอาหาร 4 ตำแหน่ง
พนักงานเสิร์ฟอาหาร (ชั่วคราว) 3 ตำแหน่ง 
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
2. มีทัศคติที่ดีในการทำงาน
3. มีประสบการณ์ในการทำงานเบื้องต้น
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการที่ได้รับ
1.เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ / วันหยุด 2 วัน
3. วันหยุดประจำปี/ วันหยุดนักขัตฤกษ์
4. อาหารในวันทำงาน
5. เครื่องแบบพนักงาน/ ซักรีด
6. บริการรถพนักงาน รับ-ส่ง
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. กองทุนประกันสังคม / ค่าทำฟัน
9. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
10. คลีนิคของโรงแรม
11. ของขวัญวันเกิด
12. ส่วนลดค่าห้องพักและอาหารภายในเครือโรงแรม
13. การฝึกอบรมพนักงาน/ การโยกย้ายภายในเครือโรงแรม
14. เงินโบนัส
15.กิจกรรมพิเศษต่างๆ
สนใจสามารถสอบถามสมัครงานหรือส่งประวัติโดยย่อได้ที่ แผนกทรัพยาบุคคล อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร +66 76 603 699
 
  
 

สื่อมัลติมีเดีย