งานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ในการนี้รักษาการอธิการบดี ได้พบปะกับ นางจันจิรา สิตบุศย์ ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และคณะสื่อมวลชน พร้อมชื่นชมในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงในการสรรสร้างเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้รักษาการอธิการบดีได้ขอบคุณสื่อมวลชนในการสนับสนุนนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีเสมอมา

งานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ 2561

งานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ 2561