ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
 
thaothepkasattri thaosrisunthorn mar 2018 1 1
 
thaothepkasattri thaosrisunthorn mar 2018 1 2
 
 
thaothepkasattri thaosrisunthorn mar 2018 1 3
 
thaothepkasattri thaosrisunthorn mar 2018 1 4
 
ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
 
thaothepkasattri thaosrisunthorn mar 2018 1 6