Yessada Raj 6
 
 
Yessada Raj 2
 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" "วันข้าราชการพลเรือน" และ "พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวง ข้าราชการพลเรือน และประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 

Yessada Raj 5

Yessada Raj 9

Yessada Raj 12

Yessada Raj 30